Spring detox - Gûrhu
Rupture

Bardane + Chicorée

Spring détox

€36
Ashwagandha + Maca - Gûrhu - Stress relief duo

Maca + Ashwagandha

Stress relief duo

€29
Aubépine + Valériane - Gûrhu - Sleep duo

Aubépine + Valériane

Sleep duo

€39
Camu-camu + guarana - Gûrhu - Energy duo
Rupture

Camu-Camu + Guarana

Energy boost duo

€33,75 €45
Chicorée + Curcuma - Gûrhu - Duo gut health
Rupture

Chicorée + Curcuma

Gut health duo

€29
Cacao + Lucuma - Gûrhu - Sweet duo
Rupture

Cacao + Lucuma

Sweet duo

€18 €24